UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Porównaj najtańsze ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS

Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NNW, ASS to ubezpieczenia związane z samochodem, motocyklem, czy innym pojazdem mechanicznym.

OC to Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Powinno być zawarte przez każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty leczenia poszkodowanych oraz koszty związane z naprawą pojazdów innych osób, gdy sprawcą kolizji był UBEZPIECZONY.

AC – Auto Casco to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni pojazd. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam ubezpieczony. Ubezpieczenie to obejmuje uszkodzenia zaistniałe wskutek różnych zdarzeń losowych typu huragan, grad, pożar, powódź, a także utratę pojazdu wskutek kradzieży.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych pokrywa koszty rekompensujące uszczerbek na zdrowiu wszystkich osób podróżujących samochodem UBEZPIECZONEGO.

Ubezpieczenie assistance komunikacyjne ASS gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów pomocy podróżującym w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczony może liczyć na pomoc w postaci serwisu opon, holowania, usprawnienia pojazdu, auta zastępczego, dowozu paliwa itp. na koszt firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpiecz swój dom  i korzystaj ze skutecznej ochrony swojego majątku.

Ubezpieczenie domu czy mieszkania jest dla nas szczególnie ważne. Troska o swój dobytek jest dla wielu podstawą poczucia bezpieczeństwa. Tym ważniejsze jest, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie wybierając dopasowaną ofertę ubezpieczeniową. Ubezpieczenia majątkowe gwarantują kompleksową ochronę przed różnymi typami ryzyka, zarówno związanego z niszczycielskim działaniem żywiołów (np. powódź, huragan, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, ulewa) jak i związanego z działalnością ludzi (np. kradzież, wandalizm, zalanie).

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ochroną m.in.

 • dom lub mieszkanie (mury)
 • stałe elementy – składniki trwale przytwierdzone do budynku/lokalu (drzwi, okna, powłoki malarskie, ścianki działowe, okładziny podłóg, ścian, sufitów, zabudowa meblowa, instalacje)
 • ruchomości domowe – elementy wyposażenia, meble, rzeczy osobiste, odzież, książki, sprzęt AGD, RTV, sprzęt komputerowy, telefoniczny, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy i turystyczny, dokumenty, wartości pieniężne, przedmioty wartościowe np. biżuteria.

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, uszkodzenie rowerem bądź wózkiem sklepowym auta na parkingu, zbicie szyby kopniętą piłką przez nasze dziecko, ugryzienie sąsiada przez naszego psa).

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpiecz swój dom  i korzystaj ze skutecznej ochrony swojego majątku.

Ubezpieczenie domu czy mieszkania jest dla nas szczególnie ważne. Troska o swój dobytek jest dla wielu podstawą poczucia bezpieczeństwa. Tym ważniejsze jest, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje mienie wybierając dopasowaną ofertę ubezpieczeniową. Ubezpieczenia majątkowe gwarantują kompleksową ochronę przed różnymi typami ryzyka, zarówno związanego z niszczycielskim działaniem żywiołów (np. powódź, huragan, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, ulewa) jak i związanego z działalnością ludzi (np. kradzież, wandalizm, zalanie).

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ochroną m.in.

 • dom lub mieszkanie (mury)
 • stałe elementy – składniki trwale przytwierdzone do budynku/lokalu (drzwi, okna, powłoki malarskie, ścianki działowe, okładziny podłóg, ścian, sufitów, zabudowa meblowa, instalacje)
 • ruchomości domowe – elementy wyposażenia, meble, rzeczy osobiste, odzież, książki, sprzęt AGD, RTV, sprzęt komputerowy, telefoniczny, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy i turystyczny, dokumenty, wartości pieniężne, przedmioty wartościowe np. biżuteria.

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, uszkodzenie rowerem bądź wózkiem sklepowym auta na parkingu, zbicie szyby kopniętą piłką przez nasze dziecko, ugryzienie sąsiada przez naszego psa).

Ubezpieczenia podróżne

Wykup polisę i zapewnij sobie i swoim bliskim spokojne wakacje.

Jeśli planujesz podróż służbową, wakacje, wyjazd narciarski, zabezpiecz się od skutków nieprzyjemnych zdarzeń takich jak nagłe zachorowanie, wypadek, utrata bagażu.

Ubezpieczenia turystyczne obejmują m.in.:

 • koszty leczenia ubezpieczonego w razie wypadku lub choroby podczas podróży,
 • koszty transportu medycznego osoby ubezpieczonej do placówki medycznej, powrotnego do miejsca pobytu czy do kraju zamieszkania,
 • koszty poszukiwania i ratownictwa w przypadku zgłoszenia zaginięcia w górach, na lądzie i na morzu,
 • ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenie cudzego mienia,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW – odszkodowanie w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci,
 • pakiety usług assistance – organizacja pomocy podczas podróży, opieka tłumacza, pomoc prawna, opieka nad dziećmi w razie wyższej konieczności, telefoniczna konsultacja medyczna itp.
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego – odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w bagażu podróżnym oraz jego zaginięcie, opóźnienie czy kradzież. Bagaż to walizki, torby czy plecaki wraz z zawartością a także sprzęt elektroniczny lub sportowy.

Ubezpieczenie podróżne może obejmować również koszty poniesione w związku z rezygnacją bądź skróceniem wykupionej wycieczki spowodowanej zdarzeniami losowymi, niezależnymi od Ubezpieczonego.

Zapraszamy do naszego biura. Ubezpieczymy Ciebie i Twoich najbliższych.

 • Police, ul. Wróblewskiego 20c
 • 577-740-110
 • ubezpieczeniapolice@wp.pl
Close Menu